Links


  1. Onze OV werkt nauw samen met de landelijke Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs, gewoon kort het NKO
  2. Voor ouders en kinderen die te maken hebben met allergieën is er de School en Allergie website.
  3. De website voor de Inspectie van het Onderwijs.
  4. Voor informatie voor ouders met kinderen en het internet is er Stichting Mijn Kind Online.
  5. Het informatiepunt voor ouders over onderwijs is er de Gids voor ouders over Onderwijs.
  6. De link naar NTR school televisie.