Nieuws Kinderstralen


Kinderstralen verzorgt bij ons op school de tussenschoolse opvang (het overblijven).

Hieronder vindt u het nieuws van Kinderstralen: 

Nieuwsbrief februari 2016