Medezeggensschapraad


De MR van de Meerbrug bestaat uit 2 geledingen:
De personeelsgeleding bestaat uit twee teamleden en de oudergeleding uit twee ouders.

Carlijn Nijland
Leerkracht groep 1/2
Gonny Hameetman
Leerkracht groep 6
Belinda Kooijman
Moeder van Tijn (groep 1/2)

Jeroen Maes
Vader van Dewi (groep 3)
& Jari (groep 1)
 

Van schoolplan tot zorgplan voor de kinderen die iets minder of iets meer presteren. Bij iedere vergadering worden de verslagen van de GMR (Gemeenschappelijke MR) en de PGMR (Personeelsgeleding GMR) doorgenomen en waar nodig wordt gereageerd om onze belangen te beschermen. Om de zes weken komt de MR bijeen voor overleg. De MR houdt zich bezig met beleidsbepaling op verschillende terreinen. Denk aan onderwijsinhoudelijk, formatie (groepsindeling en personele inzet), financiën en bewaken op bovenschools niveau.  De MR vormt een schakel tussen de school en het College van Bestuur van de Stichting. 

Jaarlijks woont het College van Bestuur (CvB) van de stichting een MR-vergadering bij om over verschillende onderwerpen die op de school en binnen de stichting spelen van gedachten te wisselen. Naast uitwisseling worden er door de medezeggenschapsraad kritische vragen gesteld over de rol van het CvB als het om onze school gaat.

Wilt u een uitgebreide uitleg over wat de MR doet en waar wij voor staan? Open dan de bijlage voor meer informatie: MR- Regelement.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over beleidszaken, schoolplan, zorgplan, etc. schroom niet om ons te benaderen en het te bespreken.
U kunt ons namelijk altijd bereiken via de e-mail. (mr.meerbrug@jl.nu)
Uw punt zal vertrouwelijk worden behandeld in onze eerstvolgende MR vergadering. Uiteraard bent u welkom een vergadering bij te wonen. U kunt dan een e-mail sturen naar bovenstaand e-mailadres. De data van vergaderingen:

18/09/2017 : startvergadering, met DB (directie) | MR + OV               

10/10/2017

30/10/2017

11/12/2017
05/02/2018

19/03/2018

23/04/2018

11/06/2018