Ouders


Wij vinden het fijn dat ouders op veel gebieden en op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Wij zien dit als een voorwaarde om gezamenlijk het kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden. Ook doen we regelmatig een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en op school te helpen. Dit gebeurt op verschillende manieren:

Schriftelijk 

De informatiegids krijgt uw kind mee aan het begin van het schooljaar. In deze gids vindt u de evaluatie van het onderwijs van het afgelopen jaar, nieuwe plannen voor het komend schooljaar, activiteitenkalender en actuele informatie. De schoolgids kunt u downloaden van onze website. 
De nieuwsbrief (Het Meernieuws) verschijnt elke maand. Via deze brief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes, wetenswaardigheden en belangrijke data van activiteiten in de groep. Brieven ontvangt u via de e-mail.

Contactmomenten

Informatieavond:  
Aan het begin van het schooljaar is er voor iedere groep een informatieavond. Op deze avond vertellen de leerkrachten wat er komend schooljaar behandeld zal worden.

Tien-minutengesprekken: 
Twee keer per jaar ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind.

Adviesgesprekken groep 8: 
In november wordt u uitgenodigd voor een adviesgesprek met de leerkracht van uw kind. Dit gesprek duurt 15 minuten.

Contacten voor en na schooltijd: 
Naast de hierboven beschreven momenten, is het ook mogelijk om tussentijds te overleggen met de leerkrachten en/of de directeur.